Cụm thủy điện Ngòi Xan Bát Xát Lào Cai

Cụm thủy điện Ngòi Xan của công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai có tổng công suất 49.5MW. Từ khi hòa vào điện lưới quốc gia, cụm thủy điện Ngòi Xan đã góp phần giúp hiện đại hóa ngành công nghiệp trong tỉnh cũng như cung điện sinh hoạt cho một bộn phận nhân dân trong tỉnh Lào Cai.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét