Thủy điện Nam Tiến Lào Cai

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM


Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai đã đưa vào khai thác Cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan từ năm 2011 tại tỉnh Lào Cai. Sau 7 năm thi công, Cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan đã hoàn thành với 5 nhà máy: Trung Hồ, Vạn Hồ, Sùng Vui, Ngòi Xan I, Ngòi Xan II và nhà máy thủy điện Minh Lương.


Với tổng công suất của cụm nhà máy là 80MW, điện  năng mỗi năm Cụm thủy điện Ngòi Xan và nhà máy thủy điện Minh Lương hòa vào điện lưới quốc gia góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét